Để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ giáo viên, ngày 06 tháng 12 năm 2016, trường mầm non Kha Sơn đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho tất cả các đồng chí giáo viên