Wednesday, 07/12/2022 - 21:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Kha Sơn

Trang trí môi trường, khu trải nghiệm

Trang trí môi trường ngoài lớp học

Nhà trường kết hợp với cha mẹ học sinh làm khu trải nghiệm và trang trí môi trường ngoài lớp học thực hiện các tiêu chí xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm